Friday May 25, 2018

Birding List 2017

 

No

Afrikaans

English

Date/ Datum

Where/Waar

8

Kleindobbertjie

Little Grebe

 

 

55

Witborsduiker

White-breasted Cormorant

 

 

58

Rietdiuker

Reed Cormorant

 

 

60

Slanghalsvoël

African Darter

 

 

62

Bloureier

Grey Heron

 

 

63

Swartkopreier

Black-headed Heron

 

 

64

Reusereier

Goliath Heron

 

 

65

Rooireier

Purple Heron

 

 

66

Grootwitreier

Great Egret

 

 

67

Kleinwitreier

Little Egret

 

 

68

Geelbekwitreier

Yellow-billed Egret

 

 

69

Swartreier

Black Heron

 

 

71

Veereier

Cattle Egret

 

 

72

Ralreier

Squacco Heron

 

 

74

Groenrugreier

Green-backed Heron

 

 

76

Gewone Nagreier

Black-crowned Night-heron

 

 

77

Witrug Nagreier

White-crowned Night-heron

 

 

78

Kleinrietreier

Little Bittern

 

 

81

Hamerkop

Hamerkop

 

 

83

Witooievaar

White Stork

 

 

84

Grootswartooievaar

Black Stork

 

 

86

Wolnekooievaar

Woolly-necked Stork

 

 

87

Oopbekooievaar

African Openbill

 

 

88

Saalbekooievaar

Saddle-billed Stork

 

 

89

Maraboe

Marabou Stork

 

 

90

Nimmersat

Yellow-billed Stork

 

 

91

Skoorsteenveër

African Sacred Ibis

 

 

93

Glansibis

Glossy Ibis

 

 

94

Hadeda

Hadeda Ibis

 

 

95

Lepelaar

African Spoonbill

 

 

99

Nonnetjie-eend

White-faced Duck

 

 

102

Kolgans

Egyptian Goose

 

 

105

Swarteend

African Black Duck

 

 

115

Knobbeleend

Knob-billed Duck

 

 

116

Wildemakou

Spur-winged Goose

 

 

118

Sekretarisvoël

Secretarybird

 

 

121

Monnikaasvoël

Hooded Vulture

 

 

122

Kransaasvoël

Cape Vulture

 

 

123

Witrugaasvoël

White-backed Vulture

 

 

124

Swartaasvoël

Lappet-faced Vulture

 

 

125

Witkopaasvoël

White-headed Vulture

 

 

126a

Swartwou

Black Kite

 

 

126b

Geelbekwou

Yellow-billed Kite

 

 

127

Blouvalk

Black-shouldered Kite

 

 

128

Koekoekvalk

African Cuckoo Hawk

 

 

129

Vlermuisvalk

Bat Hawk

 

 

130

Wespedief

European Honey-buzzard

 

 

132

Roofarend

Tawny Eagle

 

 

133

Steppe-arend

Steppe Eagle

 

 

134

Gevlekte Arend

Lesser Spotted Eagle

 

 

135

Bruinarend

Wahlberg’s Eagle

 

 

136

Dwergarend

Booted Eagle

 

 

137

Grootjagarend

African Hawk Eagle

 

 

140

Breëkoparend

Martial Eagle

 

 

141

Kroonarend

African Crowned Eagle

 

 

142

Bruinslangarend

Brown Snake Eagle

 

 

143

Swartborsslangarend

Black-chested Snake-Eagle

 

 

146

Berghaan

Bateleur

 

 

148

Visarend

African Fish-Eagle

 

 

149

Bruinjakkalsvoël

Steppe Buzzard

 

 

154

Akkedisvalk

Lizard Buzzard

 

 

156

Ovambosperwer

Qwambo Sparrowhawk

 

 

157

Kleinsperwer

Little Sparrowhawk

 

 

158

Swartsperwer

Black Sparrowhawk

 

 

159

Gebande Sperwer

Shikra

 

 

160

Afrikaanse Sperwer

African Goshawk

 

 

161

Witkruissperwer

Gabar Goshawk

 

 

163

Donkersingvalk

Dark Chanting Goshawk

 

 

169

Kaalwangvalk

African Harrier-Hawk

 

 

170

Visvalk

Osprey

 

 

172

Edelvalk

Lanner Falcon

 

 

173

Europese Boomvalk

Eurasian Hobby

 

 

180

Oostelke Rooipootvalk

Amur Falcon

 

 

188

Swempie

Coqui Francolin

 

 

189

Bospatrys

Crested Francolin

 

 

196

Natalse Fisant

Natal Francolin

 

 

199

Bosveldfisant

Swainson’s Spurfowl

 

 

200

Afrikaanse Kwartel

Common Quail

 

 

201

Bontkwartel

Harlequin Quail

 

 

203

Gewone Tarentaal

Helmeted Guineafowl

 

 

205

Bosveldkwarteltjie

Small Buttonquail

 

 

213

Swartriethaan

Black Crake

 

 

226

Grootwaterhoender

Common Moorhen

 

 

227

Kleinwaterhoender

Lesser Moorhen

 

 

229

Watertrapper

African Finfoot

 

 

230

Gompou

Kori Bustard

 

 

237

Boskorhaan

Red-crested Korhaan

 

 

238

Langbeenkorhaan

Blackbellied Bustard

 

 

240

Grootlangtoon

African Jacana

 

 

242

Goudsnip

Greater Painted-Snipe

 

 

246

Vaalstrankiewier

White-fronted Plover

 

 

248

Geelborsstrandkiewiet

Kittlitz’s Plover

 

 

258

Bontkiewiet

Blacksmith Lapwing

 

 

259

Witkopkiewiet

White-crowned Lapwing

 

 

260

Lelkiewiet

African Wattled Lapwing

 

 

264

Gewone Ruiter

Common Sandpiper

 

 

266

Bosruiter

Wood Sandpiper

 

 

269

Moerasruiter

Marsh Sandpiper

 

 

270

Groenpootruiter

Common Greenshank

 

 

284

Kemphaan (♀-hen)

Ruff (♀ – Reeve)

 

 

295

Rooipootelsie

Black-winged Stilt

 

 

297

Gewone Dikkop

Spotted Thick-knee

 

 

298

Waterdikkop

Water Thick-knee

 

 

300

Trekdrawwertjie

Temminck’s Courser

 

 

303

Bronsvlerkdrawwertjie

Bronze-winged Courser

 

 

304

Rooivlerksprinkaanvoël

Collared Pratincole

 

 

347

Dubbelbandsandpatrys

Double-banded Sandgrouse

 

 

348

Tuinduif

Rock Dove

 

 

349

Kransduif

Speckled Pigeon

 

 

350

Geelbekbosduif

African Olive Pigeon

 

 

352

Grootringduif

Red-eyed Dove

 

 

353

Rooioogtortelduif

African Mourning Dove

 

 

354

Gewone Tortelduif

Cape Turtle Dove

 

 

355

Rooiborsduifie

Laughing Dove

 

 

356

Namakwaduifie

Namaqua Dove

 

 

358

Groenvlekduifie

Emerald-spotted Wood-Dove

 

 

359

Witborsduifie

Tambourine Dove

 

 

361

Papegaaiduif

African Green Pigeon

 

 

363

Bruinkoppapegaai

Brown-headed Parrot

 

 

371

Bloukuifloerie

Purple-crested Turco

 

 

373

Kwêvoël

Grey Go-Away-Bird

 

 

374

Europese Koekoek

Common Cuckoo

 

 

375

Afrikaanse Koekoek

African Cuckoo

 

 

377

Piet-my-vrou

Red-chested Cuckoo

 

 

378

Swartkoekoek

Black Cuckoo

 

 

380

Gevlekte Koekoek

Great Spotted Cuckoo

 

 

381

Gestreepte Nuwejaarsvoël

Levaillant’s Cuckoo

 

 

382

Bont Nuwejaarsvoël

Jacobin’s Cuckoo

 

 

383

Dikbekkoekoek

Thick-billed Cuckoo

 

 

385

Meitjie

Klaas’s Cuckoo

 

 

386

Diederikkie

Diederick Cuckoo

 

 

391

Gewone Vleiloerie

Burchell’s Coucal

 

 

392

Nonnetjie-Uil

Barn Owl

 

 

396

Skopsuil

African Scops Owl

 

 

397

Witwanguil

Southern White-faced Owl

 

 

398

Witkoluil

Pearl-spotted Owlet

 

 

399

Gebande Uil

African Barred Owlet

 

 

401

Gevlekte Ooruil

Spotted Eagle-Owl

 

 

402

Reuse Ooruil

Verreaux’s Eagle-Owl

 

 

404

Europese Naguil

European Nightjar

 

 

405

Afrikaanse Naguil

Fiery-necked Nightjar

 

 

408

Donkernaguil

Freckled Nightjar

 

 

409

Laeveldnaguil

Square-tailed Nightjar

 

 

411

Europese Windswael

Common Swift

 

 

412

Swartwindswael

African Black Swift

 

 

415

Witkruiswindswael

White-rumped Swift

 

 

416

Horuswindswael

Horus Swift

 

 

417

Kleinwindswael

Little Swift

 

 

418

Witpenswindswael

Alphine Swift

 

 

421

Palmwindswael

African Palm-Swift

 

 

424

Gevlekte Muisvoël

Speckled Mousebird

 

 

426

Rooiwangmuisvoël

Red-faced Mousebird

 

 

427

Bosloerie

Narina Trogon

 

 

428

Bontvisvanger

Pied Kingfisher

 

 

429

Reusevisvanger

Giant Kingfisher

 

 

430

Blouvisvanger

Half-collard Kingfisher

 

 

431

Kuifkopvisvanger

Malachite Kingfisher

 

 

432

Dwergvisvanger

African Pygmy Kingfisher

 

 

433

Bosveldvisvanger

Woodland Kingfisher

 

 

435

Bruinkopvisvanger

Brown-hooded Kingfisher

 

 

437

Gestreepte Visvanger

Striped Kingfisher

 

 

438

Europese Byvreter

European Bee-eater

 

 

441

Rooiborsbyvreter

Southern Carmine Bee-eater

 

 

443

Rooikeelbyvreter

White-fronted Bee-eater

 

 

444

Kleinbyvreter

Little Bee-eater

 

 

446

Europese Troupant

European Roller

 

 

447

Gewone Troupant

Lilac Breasted Roller

 

 

449

Groottroupant

Purple Roller

 

 

451

Hoephoep

African Hoopoe

 

 

452

Rooibekkakelaar

Green Wood-Hoopoe

 

 

454

Swartbekkakelaar

Common Scimitarbill

 

 

455

Gewone Boskraai

Trumpeter Hornbill

 

 

457

Grysneushoringvoël

African Grey Hornbill

 

 

458

Rooibekneushoringvoël

Southern Red-billed Hornbill

 

 

459

Geelbekneushoringvoël

Southern Yellow-billed Hornbill

 

 

460

Gekroonde Neushoring-voël

Crowned Hornbill

 

 

463

Bromvoël

Southern Ground Hornbill

 

 

464

Rooikophoutkapper

Black-collared Barbet

 

 

465

Bonthoutkapper

Acacia Pied Barbet

 

 

470

Geelblestinker

Yellow-fronted Tinkerbird

 

 

471

Swartblestinker

Yellow-rumped Tinkerbird

 

 

473

Kuikophoutkapper

Crested Barbet

 

 

474

Grootheuningwyser

Greater Honeyguide

 

 

475

Gevlekte Hueningwyser

Scaly-throated Honeyguide

 

 

476

Kleinheuningwyser

Lesser Honeyguide

 

 

478

Skerpbekheuningvoël

Brown-backed Honeyguide

 

 

481

Bennettspeg

Bennett’s Woodpecker

 

 

483

Goudstertspeg

Golden-tailed Woodpecker

 

 

486

Kardinaalspeg

Cardinal Woodpecker

 

 

487

Baardspeg

Bearded Woodpecker

 

 

494

Rooineklewerik

Rufous-naped Lark

 

 

496

Laevelddklappertjie

Flappet Lar

 

 

498

Sabotalewerik

Sabota Lark

 

 

505

Donkerlewerik

Dusty Lark

 

 

518

Europese Swael

Barn Swallow

 

 

520

Witkeelswael

White-throated Swallow

 

 

522

Draadstertswael

Wire-tailed Swallow

 

 

523

Pêrelborsswael

Pearl-breasted Swallow

 

 

524

Rooiborsswael

Red-breasted Swallow

 

 

525

Moskeeswael

Mosque Swallow

 

 

526

Grootstreepswael

Greater Striped Swallow

 

 

527

Kleinstreepswael

Lesser Striped Swallow

 

 

530

Huisswael

Common House-Martin

 

 

531

Gryskruisswael

Grey-rumped Swallow

 

 

532

Europese Oewerswael

Sand Martin

 

 

533

Afriekaanse Oewerswael

Brown-throated Martin

 

 

536

Swartsaagvlerkswael

Black Saw-wing

 

 

538

Swartkatakoeroe

Black Cuckooshrike

 

 

539

Witborskatakoeroe

White-breasted Cuckoo

 

 

541

Mikstertbyvanger

Fork-tailed Drongo

 

 

543

Europese Wielewaal

Eurasian Golden Oriole

 

 

545

Swartkopwielewaal

Black-headed Oriole

 

 

548

Witborskraai

Pied Crow

 

 

554

Gewone Swartmees

Southern Black Tit

 

 

558

Gryskapokvoël

Grey Penduline-Tit

 

 

560

Pylvlekkatlagter

Arrow-marked Babbler

 

 

568

Swartoogtiptol

Dark-capped Bulbul

 

 

569

Boskrapper

Terristrial Brownbul

 

 

572

Gewone Willie

Sobre Greenbul

 

 

574

Geelborswillie

Yellow-belliedGreenbul

 

 

575

Geelvleknikator

Eastern Nicator

 

 

576

Rooibeklyster

Kurricane Thrush

 

 

580

Gevlektelyster

Groundscraper Thrush

 

 

593

Dassievoël

Mocking Cliff-Chat

 

 

596

Gewone Bontrokkie

Afican Stonechat

 

 

599

Heuglinjanfrederik

White-browed Robin-Chat

 

 

600

Nataljanfrederik

Red-capped Robin-Chat

 

 

602

Witkeeljanfrederik

White-throated Robin Chat

 

 

613

Gestreepte Janfrederik

White-browed Scrub-Robin

 

 

617

Baardwipstert

Bearded Scrub-Robin

 

 

619

Tuinsaner

Garden Wabbler

 

 

625

Spotsanger

Icterine Warbler

 

 

627

Sprinkaansanger

River Warbler

 

 

628

Grootrietsanger

Great Reed-Warbler

 

 

633

Europese Rietsanger

Marsh Warbler

 

 

635

Kaapse Rietsanger

Lesser Swamp-Warbler

 

 

637

Geelsanger

Dark-capped Yellow Warbler

 

 

638

Kaapse Vleisanger

Little Rush-Warbler

 

 

643

Hofsanger

Willow Warbler

 

 

645

Bandkeelkleinjantjie

Bar-throated Apalis

 

 

648

Geelborskleinjantjie

Yellow-breasted Apalis

 

 

651

Bosveldstompstret

Long-billed Crombec

 

 

653

Geelpensbossanger

Yellow-bellied Eremomela

 

 

656

Bruinkeelbossanger

Burnt-neck Eremomela

 

 

657

Kwê-kwêvoël

Bleeting Warbler

 

 

659

Stierlingsanger

Stierling’s Wren-Warbler

 

 

664

Landeryklopkloppie

Zitting Cisticola

 

 

672

Bosveldtinktinkie

Rattling Cisticola

 

 

674

Rooiwangtinktinkie

Red-faced Cisticola

 

 

677

Vleitinktinkie

Levaillant’s Cisticola

 

 

678

Groottinktinkie

Croaking Cisticola

 

 

681

Neddikkie

Neddicky

 

 

683

Bruinsylangstertjie

Tawny-flanked Prinia

 

 

689

Europese Vlieëvanger

Spotted Flycatcher

 

 

690

Donkervliëvanger

African Dusky Flycatcher

 

 

691

Blougrysvliëvanger

Ashy Flycatcher

 

 

693

Waaierstertvlieëevanger

Grey Tit-flycatcher

 

 

694

Swartvlieëvanger

Southern Black Flycatcher

 

 

696

Muiskleurvlieëvanger

Pale Flycatcher

 

 

698

Fiskaalvliëvanger

Fiscal Flycatcher

 

 

701

Witliesbosbontrokkie

Chinspot Batis

 

 

705

Beloogbosbontrokkie

Black-throated Wattle-eye

 

 

710

Paradysvliëvanger

African Paradise-Flycatcher

 

 

711

Bontkwikkie

African Pied Wagtail

 

 

712

Bergkwikkie

Mountain Wagtail

 

 

713

Gewone kwikkie

Cape Wagtail

 

 

716

Gewone Koester

African Pipit

 

 

723

Bosveldkoester

Bushveld Pipit

 

 

728

Geelkeelkalkoentjie

Yellow-throated Longclaw

 

 

731

Gryslaksman

Lesser Grey Shrike

 

 

732

Fiskaallaksman

Common Fiscal

 

 

733

Rooiruglaksman

Red-backed Shrike

 

 

735

Langstertlaksman

Magpie Shrike

 

 

736

Suidelike Waterfiskaal

Southern Boubou

 

 

740

Sneeubal

Black-backed Puffback

 

 

741

Bontroklaksman

Brubru

 

 

743

Rooivlerktjagra

Brown-crowned Tchagra

 

 

744

Swartkroontjagra

Anchieta’s Tchagra

 

 

748

Oranjeborslaksman

Orange-breasted Bush-Shrike

 

 

751

Spookvoël

Grey-headed Bush-Shrike

 

 

753

Withelmetlaksman

White-crested Helmet Shrike

 

 

754

Swarthelmlaksman

Retz’s Helmet-Shrike

 

 

756

Kremetartlaksman

Southern White-crowned Shrike

 

 

760

Lelspreeu

Wattled Starling

 

 

761

Witborsspreeu

Violet-backed Starlling

 

 

762

Grootglansspreeu

Burchell’s Starling

 

 

764

Kleinglansspreeu

Cape Glossy Starling

 

 

765

Grootblouoorglansspreeu

Greater Blue-eared Starling

 

 

772

Rooibekrenostervoël

Red-billed Oxpecker

 

 

779

Maricosuikerbekkie

Marico Sunbird

 

 

787

Witpenssuikerbekkie

White-bellied Sunbird

 

 

791

Rooiborssuikerbekkie

Scarlet-chested Sunbird

 

 

792

Swartsuikerbekkie

Amethyst Sunbird

 

 

793

Kortbeksuikerbekkie

Collared Sunbird

 

 

796

Kaapseglasogie

Cape White-eye

 

 

798

Buffelwewe

Red-billed Buffalo Weaver

 

 

801

Huismossie

House Sparrow

 

 

804

Gryskopmossie

Grey-headed Sparrow

 

 

805

Geelvlekmossie

Yellow-throated Petronia

 

 

807

Dikbekwewer

Thick-billed Weaver

 

 

810

Brilwewer

Spectacled Weaver

 

 

811

Bontrugwewer

Village Weaver

 

 

814

Swartkeelgeelvink

Southern Masked-Weaver

 

 

815

Kleingeelvink

Lesser Masked-Weaver

 

 

816

Gouewewer

Golden Weaver

 

 

819

Rooikopwewer

Red-headed Weaver

 

 

829

Witvlerkflap

White-winged Widowbird

 

 

831

Rooikeelflap

Red-collared Widowbird

 

 

834

Gewone Melba

Green-winged Pytilia

 

 

838

Rooskeelkolpensie

Pink-throatedTwinspot

 

 

840

Kaapse Vuurvinkie

African Firefinch

 

 

841

Jamesonvuurvinkie

Jameson’s Firefinch

 

 

842

Rooibekvuurvinkie

Red-billed Firefinch

 

 

844

Gewone Blousysie

Blue Waxbill

 

 

845

Koningblousysie

Violet-eared Waxbill

 

 

846

Rooibeksysie

Common Waxbill

 

 

852

Gewone Kwartelvinkie

African Quailfinch

 

 

855

Bandkeelvinkie

Cut-throat Finch

 

 

856

Rooikopvinkie

Red-headed Finch

 

 

857

Gewone Fret

Bronze Mannikin

 

 

858

Rooirugfret

Red-backed Mannikin

 

 

860

Koningrooibekkie

Pin-tailed Whydah

 

 

862

Gewone Paradysvink

Long-tailed Paradise Whydah

 

 

864

Gewone Blouvinkie

Dusky Indigobird

 

 

865

Witpootblouvinkie

Purple Indigobird

 

 

867

Staalblouvinkie

Village Indigobird

 

 

869

Geeloogkanarie

Yellow-fronted Canary

 

 

881

Streepkopkanarie

Streaky-headed Seed-eater

 

 

882

Swartoorkanarie

Black-eared Seed-eater

 

 

883

Geelstreepkoppie

Cabanis’s Bunting

 

 

884

Rooirugsptreepkoppie

Golden-breasted Bunting

 

 

886

Klipstreepkoppie

Cinnamon –breasted Bunting

 

 

 

Comments (0)

500 characters remaining

Cancel or

Top f